POZICIONE VAKANTE PUNE: SPECIALISTE FINANCIARE

POZICIONE VAKANTE PUNE: SPECIALISTE FINANCIARE

“SPECIALISTE FINANCIARE” PRANË DREJTORISË SË FINANCËS, EUROSIG SH.A, DREJTORIA QENDRORE - TIRANË

 

Kompania e Sigurimeve “EUROSIG Sh.a” kërkon të punësojë pranë Drejtorisë së Financës, në Drejtorinë e Përgjithshme Tiranë, SPECIALISTE FINANCIARE

 

Kandidatët duhet të plotësojnë detyrimisht kriteret më poshtë:

• Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik, prioritet ka dega financë-kontabilitet;

• Të ketë eksperiencë të bindshme pune direkte në strukturat financiare të një biznesi të madh për jo më pak se 5 vjet;

• Të ketë njohuri shumë të mira dhe të përdorë shumë mirë paketën Office, si edhe të përdorë e kuptojë shpejt çdo softëare financiar e më gjerë;

• Të jetë dinamike, e komunikueshme, e përgjegjshme dhe kërkuese ndaj vendit të punës dhe detyrave e objektivave që i ngarkohen;

• Të disponojë letër referenca të jo më pak se dy prej punëdhënësve të fundit, të cilat të përmbajnë qartë kontaktet e punëdhënësit;

• Të disponojë kualifikime e trajnime në fushën financiare, fiskale dhe atë tregtare;

• Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze.

 

Të interesuarit të paraqesin CV me foto në email:

[email protected]

 

Prioritet do të kenë kandidatet e paraqitur të cilët kanë eksperiencë të bindshme pune dhe kualifikime në disiplinat financiare.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe mundësi të shkëlqyera formimi profesional.