Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
xhkopani@eurosig.al
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
amema@eurosig.al
Departamenti Ekonomik & Koordinatore e Menaxhimit Financiar të Grupit Eurosig
Anila IBRO
Drejtor
anibra@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve Motorike & Vullnetare
Agim HYSKO
Zv.Drejtor
dememotorrike@eurosig.al
Drejtoria e Financës
Elda LASHI
Shef Finance-Kontabiliteti
elashi@eurosig.al
Drejtoria Juridike
Krizelda THARTORI/ÇELA
Drejtor
kcela@eurosig.al
Departamenti i Menaxhimit të Riskut
Veli HAKLAJ
Drejtor
vhaklaj@eurosig.al
Drejtoria e Administrimit të Shitjeve
Besmira SINANAJ
Drejtor
bsinanaj@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve të Aksidenteve, Sëmundjeve dhe Shëndetit
Irena KARAJ
Drejtor
ikaraj@eurosig.al
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Fatjon SAJA
Drejtor
fsaja@eurosig.al
Aktuari i Autorizuar
Romeo BAÇE
rbace@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve Shëndetësore Motorike & ShU
Dr. Besim YMAJ
Drejtor
bymaj@eurosig.al
Sektori i Dëmeve të Kartonit Jeshil & Prokurimeve
Zamir GJATA
Shef Sektori
zgjata@eurosig.al
Sektori i Marketingut
Blerim BYTYÇI
Përgjegjës
bbytyci@eurosig.al
Sekretaria Eurosig
info@eurosig.al
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659