Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
xhkopani@eurosig.al
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
amema@eurosig.al
Departamenti Ekonomik & Operacional Eurosig sha dhe Koordinatore e Manaxhimit Financiar të Grupit Eurosig
Anila IBRO
Drejtor
anibra@eurosig.al
Departamenti i Dëmeve
Leonard HARIZI
Drejtor
dememotorrike@eurosig.al demeshendetesore@eurosig.al
Drejtoria e Financës
Elda LASHI
Shef Finance-Kontabiliteti
elashi@eurosig.al
Drejtoria Juridike
Krizelda THARTORI/ÇELA
Drejtor
kcela@eurosig.al
Drejtoria e Menaxhimit të Riskut
Veli HAKLAJ
Drejtor
vhaklaj@eurosig.al
Drejtoria e Shitjeve & Sigurimeve Motorike
Edison THAÇI
Drejtor
ethaci@eurosig.al
+355 69 70 74 532
Drejtoria e Dëmeve të Shëndetit
Besmira SINANAJ
Drejtor
bsinanaj@eurosig.al
+355 69 70 92 854
Drejtoria e Shitjeve të Shëndetit
Ergys QARRI
----
eqarri@eurosig.al
+355 69 79 62 205
Sektori i Teknologjisë së Informacionit
Fatjon SAJA
Shef i IT
fsaja@eurosig.al
+355 69 40 95 540
Aktuari i Autorizuar
Romeo BAÇE
rbace@eurosig.al
Sekretaria Eurosig
info@eurosig.al
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659