Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
Koordinatore e Menaxhimit Financiar të Grupit Financiar Eurosig
Anila IBRO
Drejtor - Departamenti Ekonomik / Zv. Drejtor i Përgjithshëm
Drejtoria e Dëmeve Motorike & Vullnetare
Agim HYSKO
Drejtor
Drejtoria e Financës
Elda LASHI
Shef Finance-Kontabiliteti
Drejtoria Juridike
Elona KANA
Drejtor
Departamenti i Menaxhimit të Riskut
Areta CUKO
Drejtor
Drejtoria e Administrimit të Shitjeve
Besmira SINANAJ
Drejtor
Drejtoria e Dëmeve të Aksidenteve, Sëmundjeve dhe Shëndetit
Irena KARAJ
Drejtor
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Adjol Sota
Drejtor
Aktuari i Autorizuar
Drejtoria e Dëmeve Shëndetësore Motorike & ShU
Gazmend Neza
Drejtor
Sektori i Dëmeve të Kartonit Jeshil & Prokurimeve
Mersiana Lluri
Shef Sektori
Sektori i Marketingut
Blerim BYTYÇI
Përgjegjës
Sekretaria Eurosig
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659