Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
xhkopani@eurosig.al
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
amema@eurosig.al
Koordinatore e Menaxhimit Financiar të Grupit Financiar Eurosig
Anila IBRO
Drejtor - Departamenti Ekonomik / Zv. Drejtor i Përgjithshëm
anibra@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve Motorike & Vullnetare
Agim HYSKO
Drejtor
dememotorrike@eurosig.al
Drejtoria e Financës
Elda LASHI
Shef Finance-Kontabiliteti
elashi@eurosig.al
Drejtoria Juridike
Elona KANA
Drejtor
ekana@eurosig.al
Departamenti i Menaxhimit të Riskut
Areta CUKO
Drejtor
aretacuko@yahoo.com
Drejtoria e Administrimit të Shitjeve
Besmira SINANAJ
Drejtor
bsinanaj@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve të Aksidenteve, Sëmundjeve dhe Shëndetit
Irena KARAJ
Drejtor
ikaraj@eurosig.al
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Adjol Sota
Drejtor
asota@eurosig.al
Aktuari i Autorizuar
Romeo BAÇE
rbace@eurosig.al
Drejtoria e Dëmeve Shëndetësore Motorike & ShU
Gazmend Neza
Drejtor
gneza@eurosig.al
Sektori i Dëmeve të Kartonit Jeshil & Prokurimeve
Zamir GJATA
Shef Sektori
zgjata@eurosig.al
Sektori i Marketingut
Blerim BYTYÇI
Përgjegjës
bbytyci@eurosig.al
Sekretaria Eurosig
info@eurosig.al
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659