Kompania

E themeluar si shoqëri sigurimi e produkteve të Jo–Jetës në shtator të vitit 2004, nën emrin DUKAGJINI SH.A, në dhjetor të vitit 2005 shoqëria shet aksionet 100% dhe në mars të vitit 2006 hyn në treg me emrin EUROSIG SHA,...

Vizioni 

Të qenit lider në fushën e sigurimeve, bazuar në standarde europiane, që orientohet nga performanca e shtuar, në përputhje me kërkesat e palëve të interesuara, duke u mbështetur në filozofinë e vlerave,...

U lind në Natën e Kadrit, shoqëruar me krismën e pushkës, sipas zakonit. Prej kësaj nate të mirë mori edhe emrin, që duket se do t'i sillte fat gjatë gjithë jetës. Natyrë me ambicie dhe iniciativë, Kadri Morinaj ka nisur...

Kapitali themeltar i shoqërisë është i ndarë në 511,565 aksione të themeluesve të shoqërisë, të cilat janë të së njëjtës kategori. Aksionet janë të numëruara nga numri 1 deri 511,565 përfshirë numrin e fundit të aksionit....

Puna, arritjet, angazhimi, përkushtimi dhe kontributi ndër vite i EUROSIG është shoqëruar me vlerësime prestigjoze të institucioneve dhe organizatave brenda e jashtë vendit. Më poshtë po japim më kryesoret në katër vitet e...

Burimet Njerëzore konsiderohen si një nga faktorët më të rëndësishëm për rritjen e vazhdueshme të shoqërisë.
Për këtë arsye Eurosig investon i kushton vëmendjen e duhur përzgjedhjes dhe vlerësimit të stafit, duke...

EUROSIG ka dhënë mbështetje për arsimin, artin kulturën, institucionet publike, shtresat në nevojë, duke financuar dhjetëra aktivitete që janë zhvilluar brenda dhe jashtë vendit. Mund të përmendim:

EUROSIG i ka kushtuar...

Mbulimi i përgjegjësisë së dëmit nga pasuria ndihmon për të paguar dëmin e shkaktuar nga një automjet tjetër ose dëme të ndryshme të shkaktuara ndaj pronës.

Nëse shkaktoni një aksident të tillë, mbulimi i përgjegjësisë...

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

...

Test per ta pare vetem

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

...

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

...

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Vdekja Aksidentale

1,000,000 Leke

Paaftesi e...

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

...

 Pinjolli i familjes Morinaj, Klaud Morinaj, diplomohet në një ndër universitet më të mira të Londrës, "City University". Pas përfundimit me sukses dhe diplomimit ne degën "Bachelor of science with honours in management",...