Banesa Produkte Sigurimi Paketat

Banesa Produkte Sigurimi Paketat

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

Rrufe

Eksplozion

Rënia e avionëve

Tërmet

Rrjedhja e ujit nga tubacionet

Përmbytje

Përgjegjësi ndaj palëve të treta

Paketa Standard

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

Rrufe

Eksplozion

Rënia e avioneve

Tërmet

Rrjedhja e ujit nga tubacionet

Përmbytje

Përgjegjësi ndaj palëve të treta

Paketa Plus

Rreziqet e mbulimit

Zjarr

Rrufe

Eksplozion

Rënia e avionëve

Tërmet

Rrjedhja e ujit nga tubacionet

Përmbytje

Përgjegjësi ndaj palëve të treta