Ju krijoni familje

Nen-titulli: 
Ne e sigurojmë atë
Renditja: 
6