APLIKIMI PER SIGURIMIN KASKO Baze

Të dhëna për JU:
Të dhëna për Automjetin:
Të dhëna për paketat e mbulimit:
Paketa BAZE Përmban
★ Demtimet aksidentale ne levizje ★ Thyerje e xhamave ★ Zjarri, eksplozioni, rrufeja ★ Katastrofa natyrore ★ Demtimet ne parkim pa autor
Bonus
Sherbim GPS vjetor. / GPS falas per automjetet me shume te siguruar me te madhe se 25,000 euro
A jeni te interesuar per sigurime te tjera motorike?