English
Albanian

DEGA TIRANË 1

Drejtor: Kole Kukaj

Bulvardi "Bajram Curri", përballë Eks “Shqipëria Sot”

+355 (0) 42 272 – 944

Kontakt form

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital