English
Albanian

TË DHËNAT:
1. FINANCIARE 2014 - 2016:
- RAPORTI VJETOR 2016
- RAPORTI VJETOR 2015
- Pasqyrat Financiare 2015
- RAPORTI VJETOR 2014
- Raporti i Auditorit të Jashtëm Ndërkombëtar (Shqip)
- Raporti i Auditorit të Jashtëm Ndërkombëtar (Anglisht)
2. STATISTIKORE 2013 - 2015

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital