Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
xhkopani@eurosig.al
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
amema@eurosig.al
Departamenti Ekonomik & Operacional
Anila IBRO
Drejtor
anibra@eurosig.al
Departamenti i Dëmeve
Qamil Sadikaj
Drejtor
qsadikaj@eurosig.al
+355 697083080
Drejtoria e Financës
Elda Lashi
Shef Finance-Kontabiliteti
elashi@eurosig.al
Drejtoria Juridike
Krizelda Thartori/Çela
Drejtor
kcela@eurosig.al
Drejtoria e Menaxhimit të Riskut
Veli Haklaj
Drejtor
vhaklaj@eurosig.al
Drejtoria e Shitjeve & Sigurimeve Motorrike
Edmir DYMLEKU
Drejtor
edymleku@eurosig.al
+355 6740 09 688
Drejtoria e Dëmeve të Shëndetit
Ornela ADEMOVI
Drejtor
oademovi@eurosig.al
+355 69 53 23 217
Drejtoria e Shitjeve të Shëndetit
mlleshi@eurosig.al
+355 69 70 74 522
Sektori i Teknologjisë së Informacionit
Fatjon SAJA
Shef i IT
fsaja@eurosig.al
+355 69 40 95 540
Aktuari i Autorizuar
Areta ÇUKO
Përgjegjës
acuko@eurosig.al
+355 67 22 99 970
Sekretaria Eurosig
info@eurosig.al
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659