Kasko Produktet e Sigurimit

Kasko Produktet e Sigurimit

Paketa Baze

200€

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

Thyerje e xhamave

Zjarri, eksplozioni, rrufeja

Katastrofa natyrore

Demtimet ne parkim pa autor

Vjedhje e pjesshme*

Vjedhje Totale**

Sigurimi jashte Shqiperise

Paketa Standard

200€

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

Thyerje e xhamave

Zjarri, eksplozioni, rrufeja

Katastrofa natyrore

Demtimet ne parkim pa autor

Vjedhje e pjesshme*

Vjedhje Totale**

Sigurimi jashte Shqiperise