English
Albanian

DEGA SHKODËR

Drejtor: Siruan Lishi

Rr."2 Prilli",pranë Poliklinikës Qëndrore

+355 (0) 22 44 592

Kontakt form

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital