English
Albanian

Në zbatim të ligjit Nr.9987 datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" , Kompania Eurosig ka marrë të gjitha masat dhe garanton të gjithë klientët e saj që të dhënat e tyre personale do të ruhen dhe përdoren konform ligjit. Për më shumë konsultoni manualin e të dhënave

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital