English
Albanian
 • Shërbimet
 • Degët
 • Kontakt
 • DEGA LUSHNJE

  Drejtor: Albert Çela

  Bulevardi kryesor pranë BKT-së

  +355 (0) 35 22 57 34

  Kontakt form

  info@eurosig.al

  +355 (0) 42 238 999 / 899

  +355 (0) 66 20 70 659

  +355 (0) 42 223 841

  Design by: Tirana Capital