English
Albanian

DEGA KUKËS

Drejtor: Shkëlzen Malaj

Krumë qendër

+355 (0) 21 42 21 42

Kontakt form

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital