HomeEurosig
Written by Super User Category: EUROSIG
Published Date Hits: 978
Print

 

EUROSIG

 

Eurosig Sh.a eshte themeluar si nje Kompani Sigurimi te produkteve te Jo-Jetes ne Shtator te vitit 2004.

Ne Dhjetor te vitit 2005, kompania, shet aksionet 100 % dhe ne Mars te vitit 2006 del ne treg me emrin Eurosig Sh.a, teresisht me kapital vendas dhe aksioner te rinj.

Veprimtaria e kompanise rregullohet ne baze dhe ne zbatim te ligjit  9267 “Per Veprimtarine e Sigurimeve, Risigurimit dhe Ndermjetesimit ne Sigurime dhe Risigurime” dhe akteve te tjera normative te dala ne zbatim tij si dhe mbikqyret nga Autoriteti Mbikqyres Finaciar (AMF). Gjithashtu udhehiqet nga Statuti i Shoqerise si dhe Rregullorja per funksionin e Shoqerise.

Eurosig si kompania e konsoliduar ne tregun e sigurimeve, eshte e shtrire ne tere territorin e vendit me 17 Dege dhe mbi 210 Agjensi dhe pika shitjeje.

Zgjerimi i rrjetit te shitjes, pozicionimi ne tregun e sigurimeve me nje rritje te ndjeshme dhe relativisht te shpejte, ka ardhur si rezultet i nje pune te vazhdushme dhe i nje stafi te kualifikuar.

Eurosig sha per kater vitet e fundit eshte klasifikuar si kompania me trendin me te larte te rritjes ne tregun e sigurimeve.

Per tremujorin e pare te vitit 2013 Eurosig shenon ritmin e rritjes me te larte ose 91.26%, nga 12.29 % rritje qe ka tregu i jo-jetes ne total.

Eurosig ka rentabilitet te shkelqyer.

 

 

 

Rreth Nesh 

Eurosig ofron zgjidhje te pershtatshme te sigurimit që zhvillohen në një botë në ndryshim dhe për të siguruar një vend të sigurtë.

Njerëz dinamike dhe kompetente, profesionistë të vërtetë, jane ne dispozicionin tuaj. Ata janë të vëmendshëm ndaj kërkesave tuaja, ata e dine se çfarë është produkti me favorit per ju, ndaj do ofrojne këshillat më te mira.

Me Eurosig ju mund të siguroni makinën, banesen, orendite, mbrojtjen e shëndetit, te punës, prones, aktivitetit, profesionit etj. Dhe sot, në sajë të një strategjie të integruar të ofertave dhe një modeli unik e inovativ, ju mund të jeni ne duar te sigurta.

Te jesh në duar të sigurta do te thote: Besueshmëria dhe siguria janë gurët e themelit të filozofisë së Eurosig.

 

 

 

 

 

Misioni i Shoqerise  

 
Eurosig gjithmonë me një profil të fortë ka konsoliduar pozicionin e tij në mesin e shoqerive ne vend si dhe nje emer e reputacion tek partneret rajonal, europian e me gjere.

Eurosig Sh.a, si nje kompani e konsoliduar ne tregun e sigurimeve, me nje staf te kualifikuar dhe me pervoje te gjate ne tregun e sigurimeve, do te vazhdoje te jape nje garanci te plote financiare ndaj cdo rreziku

Shoqeria do te vazhdoje te rrise cilesine e nje sherbimi te shpejte, profesional ndaj klienteve, te ofruar kete me cmim konkurrues ne rrjetin e saj te shperndare ne te gjithe vendin.

Nepermjet planifikimit strategjik synon rritjen e qendrueshme, sruktura fleksibele, rritjen e imazhit ne public duke u gjendur prane ne situatat e veshtira per rimbursimin maksimal te demeve qe mund tu shkaktohen.

Krijimi I nje imazhi solid ne tregun e sigurimeve, mbi bazat e nje bisnesi te qendrueshem te orientuar drejt kerkesave te klientit.

 Diversifikimit te portofolit te te ardhruave si rezultat i sigurimeve te te gjitha klasave.

Investimet ne modernizimin e gjithe veprimtarise se shoqerise dhe informatizimin me bashkekohor te sistemit

 

 

Vizioni i Kompanise

Ne jemi të përkushtuar për të qenë një grup kombëtar që prodhon rezultate të shkëlqyera në përputhje dhe për palët e interesuara në afat të shkurtër dhe të gjatë.
Ne besojmë në vlerën e të punësuarve tanë sin je avantazh për të ndërtuar rruget  tona konkurruese, duke u mbështetur në angazhimin e çdo individi, te shpirtit te inovacionit dhe përsosmërisë se tyre.

 

Sherbimi yne do te tejkaloje kerkest e klienteve.

Slogani yne eshte rritja e shpejt ne tregun Shqiptar si nje kompani e standarteve Europiane.

Ne jemi të angazhuar për të bërë qe kompania te jete sa më tërheqëse për njerëzit që bëjnë ne saje te nje sherbimi te shpejte dhe eficent ndaj klientve.

Ne do të vazhdojmë të punojmë për të forcuar identitetin tonë si një grup, krenar për rrugen tonë dhe pasurinë e krijuar.

Eurosig vashdon procesin e ristrukturimit duke i pershtatur ato me Strategjine e kompanise dhe projekt planin afatgjate te tij.

Ne jemi të përkushtuar për të promovuar respektin e ndërsjellë dhe përgjegjësi shoqërore

 

...

Adresa e selise qendrore

Adresa :   Rruga Papa Gjon Pali II, Vila
Nr.5, Tirane, ALBANIA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +355 662070659
Telefon: +355 4 2238999
Telefon: +355 4 2238899
Fax: +355 4 2223841