. . . . . . . Njoftime:

UT dhe ...

Eurosig Sh.a prej Nentorit te Vitit 2014 me nje memorandium bashkepunimi midis Universitetit te Tiranes dhe Fakultetit Ekonomik

Home

 Mire se erdhet ne Eurosig Sh.a,

 

Themelimi; Shoqeria “Eurosig” Sh.a eshte rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 31954 te dates 16 Korrik te vitit 2004.

Fusha dhe aktiviteti: Eurosig Sh.a operon ne tregun e sigurimeve duke mbuluar sigurime  ne aktivitetin e Jo-Jetes.

Lloji i pronesise: Eurosig Sh.a. eshte kompani 100% me kapital vendas.

Drejtori Ekzekutiv: Z. Muharrem Bardhoci

Adresa e Selise : Rruga Papa Gjon Pali II, Vila Nr.5 , Tirane , Albania

Shtrirja Rajonale: Eurosig eshte i shtrire ne te gjithe rrethet e territorit te Republikes se Shqiperise duke e ndare territorin ne dege, agjensi e zyra perfaqesimi per t'ju gjendur sa me prane klienteve dhe per t'iu shebyer me profesionalizem.

Burimet njerezore: Ne i konsiderojmë burimet njerëzore si një faktor të rëndësishëm për rritjen e biznesit tonë dhe për këtë arsye ne investojme sistematikisht në perzgjedhjen, trajnimin, vlerësimin, qëndrueshmërine dhe zhvillimin e punonjësve te saj. Numri aktual i punonjesve ne kompanine EUROSIG sh.a. ne shkalle vendi eshte mbi 180, nga te cilet mbi 60 jane staf ne Drejtorine Qendrore dhe ne Degen e Tiranes.

Zhvillimi ne karriere: Në EUROSIG, ne besojmë që rruga më e shpejtë për rritje është ekspozimi drejt sfidave të reja. Një shembull i mirë i këtij 'promovimi nga brenda' është zhvillimi i eksperiencës sonë. Punonjësit e talentuar, të cilët po rriten te Shkollat e EUROSIG dhe kanë treguar një performancë të vazhdueshme, janë konkretisht manaxherë degësh dhe departamentesh.

 

 

 

You are here:   Home

Adresa e selise qendrore

Adresa :   Rruga Papa Gjon Pali II, Vila
Nr.5, Tirane, ALBANIA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +355 662070659
Telefon: +355 4 2238999
Telefon: +355 4 2238899
Fax: +355 4 2223841

HARTA

made with love from Joomla.it