English
Albanian

DEGA GJIROKASTËR

Drejtor: Zenel Peta

Rr. Ish blloku i furrave

+355 (0) 84 26 85 50

Kontakt form

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital