English
Albanian

Burimet njerëzore.

Ne i konsiderojmë burimet njerëzore si një faktor të rëndësishëm për rritjen e biznesit tonë dhe për këtë arsye ne investojmë sistematikisht në selektimin, trajnimin, vlerësimin, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e punonjësve. Numri aktual i punonjësve në kompaninë EUROSIG në shkallë vendi është mbi 180, nga të cilët 60 janë staf në drejtorinë qëndrore dhe në Degën e Tiranës.

Zhvillimi në karrierë.

Në EUROSIG, ne besojmë që rruga më e shpejtë për rritje është ekspozimi drejt sfidave të reja. Një shëmbull i mirë i këtij "promovimi nga brenda" është zhvillimi i eksperiencës sonë. Punonjësit e talentuar, të cilët po rriten në Shkollat e EUROSIG dhe kanë treguar një performance të vazhdueshme, janë konkretisht manaxherë degësh dhe departamentesh.

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital