English
Albanian

DEGA BERAT

Drejtor: Bexhet Alia

Lagjia "30 Vjetori" pranë farmacisë "Klodi", Berat

+355 (0) 32 23 76 22

Kontakt form

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital